header_image

Algemene voorwaarden & Disclaimer

 

Algemene Voorwaarden Villa San Vitale

Aankomst:

zaterdag van 16.00 uur tot 20.00 uur; afwijkende aankomsttijden graag overleggen.
Indien je later denkt aan te komen geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan
0031 62110 6697 of 0039 333 535 1286. Dan is er altijd iemand die jullie welkom heet!

 • Indien het appartement niet verhuurd is geweest in de week voor uw aankomst bent u al vanaf 10 uur welkom, dit kan in overleg even worden afgesproken

 

Vertrek:

zaterdag voor 10 uur, na controle.
Daarna moet de accommodatie beschikbaar zijn voor de eindschoonmaak.

 

 1. De tarieven zijn gebaseerd op 7 overnachtingen (van zaterdag tot zaterdag);
 2. Betaling in euro;
 3. Bij reservering dient 50% van het huurbedrag te worden voldaan;
 4. Indien de aanbetaling niet binnen één week is ontvangen, dan is Villa San Vitale vrij het door u gereserveerde appartement aan anderen te verhuren. Wij zullen u hiervan wel eerst in kennis stellen;
 5. In geval van aanbetaling van 50% dient de resterende 50% van het totale huurbedrag plus borg uiterlijk 4 weken voor aankomst op de rekening van Villa San Vitale zijn bijgeschreven. Mocht het resterende bedrag niet op tijd op onze rekening staan dan kan de gehele reservering vervallen, echter zonder terugbetaling van de aanbetaling. Wij adviseren u om een passende annuleringsverzekering af te sluiten. Zie ons aparte informatie over een annuleringsverzekering op onze site VillaSanVitale.com.
 6. Wij vragen een borg van € 150,- per appartement. Deze wordt –indien er geen schade is- direct na vertrek teruggestort onder aftrek van de eindschoonmaak.
 7. Indien u reserveert binnen 6 weken voor aankomst, verzoeken wij u de totale huursom inclusief borg ad. € 150,- binnen één week op onze rekening bij te schrijven. Hiermee is uw reservering definitief gemaakt.
 8. De aanbetaling van 50% geldt niet voor last minute boekingen (een last minute boeking is een vakantie die 3 weken of korter dan 3 weken voor aankomst wordt geboekt) of boekingen met extra kortingen, in dat geval dient het gehele bedrag vooraf te worden voldaan.
 9. Indien door onvoorziene omstandigheden een bepaald appartement niet beschikbaar is, bijv. door een calamiteit o.i.d., dan krijgt u zonder extra bijbetaling een duurder appartement aangeboden;
 10. Wij accepteren alleen boekingen van personen van 18 jaar en ouder.
 11. Een reservering is pas definitief na ontvangst van onze bevestiging en de bijschrijving van het verschuldigde bedrag op onze rekening.
  Wij mailen u de reserveringsbevestiging dan direct toe.
 12. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde – zonder opgave van redenen – een reservering te weigeren.

Eindschoonmaak:
De kosten voor de eindschoonmaak bedragen € 75, – per appartement dit wordt verrekend met de borg. Wij vertrouwen er op dat u de ruimtes netjes achterlaat.

Bij deze eindschoonmaak is niet inbegrepen:

 • afwas doen,
 • bedden afhalen en beddengoed verzamelen. Svp de dekbedden en kussens achterlaten zoals u ze bij aankomst aantrof,
 • afval scheiden en het restafval in een vuilniszak doen en in vuilniscontainer deponeren,
 • terras opruimen en de spullen weer netjes terugzetten,
 • U dient de vakantiewoning opgeruimd en bezemschoon op te leveren (afwas schoon en opgeruimd in de kast, alle gebruikte apparatuur zoals koelkast, vriezer, oven, magnetron enz. dient te zijn schoongemaakt. Hiervoor zijn schoonmaakmiddelen etc. aanwezig in uw accommodatie,
 • meubels en terrasspullen dienen weer op hun oorspronkelijke plaats te zijn teruggezet.

Bij gebreke hiervan kunnen additionele schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.

Huisregels:

Door te reserveren verbindt de huurder zich ertoe de voorwaarden en het huisreglement na te leven en te doen naleven door de andere huurders of door medehuurders, eventuele bezoekers of aanwezige huisdieren. Dit huisreglement luidt als volgt:

 • Bezorg uw buren geen overlast.
 • Kinderen mogen – mede in het belang van hun eigen veiligheid – niet zonder toezicht van een volwassene in de grote tuinen en akkers verblijven.
 • Het voor eigen gebruik plukken van rijp fruit is toegestaan indien u geen schade aanricht.
 • Als er veel elektrische apparaten tegelijk aan staan kan het gebeuren dat de stroom er af gaat. U kunt “resetten” door de knop van de automatische zekering op de meterkast omhoog te plaatsen.
 • Vuur maken is absoluut niet toegestaan!         Dit vanwege het enorme brandgevaar in de natuur.
 • Op ons terrein staat een container voor glas.
 • Eveneens containers aanwezig voor plastic flessen, blikjes, glas en papier. De vuilnis wordt door ons aan de weg gezet.
 • Het is verboden maandverband, tampons, condooms of dergelijk door het toilet te spoelen. Dit veroorzaakt verstoppingen en de pomp kan hierdoor beschadigd raken.
 • Gelieve geen bleekwater te gebruiken, aangezien onze villa beschikt over een septic tank. Juiste schoonmaakmiddelen staan in uw verblijf.
 • Eventuele schade door het niet naleven hiervan wordt verhaald.
 • Het is niet toegestaan om op de rand van het zwembad te gaan zitten of er tegen te leunen en/of te duiken.
 • Wij verzoeken u de barbecue, indien u deze heeft gebruikt, schoon en vetvrij achterlaten

 

Aansprakelijkheid:

De hoofdhuurder is aansprakelijk voor de gehele groep medehuurders en voor eventuele gasten. De hoofdhuurder, zijn medehuurders en alle andere namens hoofdhuurder aanwezige personen, dienen de door hoofdhuurder gehuurde vakantiewoning en inventaris als een goed huisvader te beheren met inachtneming van de rust voor de omgeving.
Indien de huurder onverhoopt schade toebrengt aan de gehuurde vakantiewoning, omgeving of inventaris, dient dit onmiddellijk aan verhuurder gemeld te worden.

Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor:

 1. ongeval, letsel, diefstal, vermissing, verlies of schade van welke aard dan ook waarbij huurders en/of bezoekers van voornoemde huurders betrokken zijn tijdens of ten gevolge van een verblijft op Villa San Vitale. Hieronder vallen ook de zaken die door gasten op het terrein zijn achtergelaten;
 2. Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur;
 3. Ongemak en/of overlast welke buiten de verantwoordelijkheid van verhuurder door derden wordt veroorzaakt. Het is de huurder niet toegestaan om meer personen te laten overnachten dan waarvoor is gereserveerd, anders dan in overleg;
 4. Het is de huurder, medehuurder(s) en/of derde(n) niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien of enige activiteit van een dergelijke aard uit te voeren, of om kampvuren te maken. Het is evenmin toegestaan om rommel op het terrein achter te laten;
 5. Verhuurder is gerechtigd om in dat geval extra schoonmaakkosten in rekening te brengen.
 6. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van het zwembad. De huurder dient zelf zorg te dragen voor toezicht op het zwembad. De verhuurder zorgt voor een schoon, helder verzorgd zwembad; Indien kleine kindjes tot onze gasten behoren wordt de trap standaard bij het zwembad weggehaald. Dit uiteraard in overleg met onze huurders;
 7. Verhuurder is gerechtigd om schade die door de huurder of zijn medehuurders of gasten is veroorzaakt te verhalen. De huurder en alle personen die hem of haar vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verliezen en/of schade die voor verhuurder of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf, dan wel van derden die zich door hun toedoen in de vakantiewoning bevinden, alsmede alle schade die veroorzaakt is door enige zaak die zij onder zich hebben.
 8. Eventuele schade dient door de (mede)huurder en of zijn gasten onmiddellijk gemeld te worden en onmiddellijk te worden vergoed, tenzij aantoonbaar is dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan de schuld van (een van) hen.

Door te boeken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

 © 2019 Villa San Vitale Marche Italië 

Disclaimer:

Deze website en alle onderdelen daarvan, inclusief onze AVW, adviezen annuleringsdekking etc. met uitzondering van eventuele (hyper)links, zijn eigendom van Villa San Vitale. Het is niet toegestaan om deze website, de door ons opgestelde AVW en adviezen annuleringsdekking en/of een gedeelte daarvan, op te slaan, openbaar te maken, of te kopiëren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Villa San Vitale. Bij het samenstellen van deze website is de grootste aandacht en zorg besteed aan de juistheid van gegevens. Echter, er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden en/of op een later tijdstip aangebrachte wijzigingen van welke aard ook. Kennelijke typefouten zijn niet bindend. De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Villa San Vitale behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren